Oferta - Budownictwo

Firma BUDEXA specjalizuje się w przygotowaniu i realizacji procesu budowlanego. Prowadzimy kompleksową obsługę inwestycji począwszy od uzyskania pozwolenia na budowę, poprzez zarządzanie całym procesem budowy, aż po uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

W skład naszej oferty wchodzą następujące usługi:

Przygotowanie Inwestycji:

 • Doradztwo przed rozpoczęciem budowy
 • Koordynacja podczas przygotowania projektu budowlanego.
 • Prowadzenie spraw formalno-prawnych (uzyskanie pozwolenia na budowę, pozwolenia na użytkowanie itp.)
Zarządzanie Budową
 • Organizacja rozpoczęcia budowy. Przegląd harmonogramu wykonawcy i sposobu wykonania.
 • Monitorowanie postępu i jakości prac.
 • Prowadzenie narad koordynacyjnych i sporządzanie protokołów.
 • Comiesięczne raporty dotyczące postępu oraz wydatków kontraktowych.
 • Kontrolę jakości wykonanych robót, zatwierdzanie wycen wykonawcy w oparciu o zestawienia ilościowe.
 • Koordynację odbioru inwestycji.
Zarządzanie Kosztami Budowy przed rozpoczęciem inwestycji
 • Sporządzenie budżetu na wszystkich etapach inwestycji oraz oszacowanie kosztów inwestycji.
 • Analiza oszczędności – rekomendacje zmian projektowych, materiałów zastępczych, technologii robót lub innych w celu obniżenia kosztów inwestycji zgodnie z wymaganiami przedstawionymi przez inwestora.
 • Kosztorysy inwestorskie i przetargowe.
 • Przygotowanie oraz kompletowanie dokumentacji przetargowej (umowy, projekty, kosztorysy, warunki realizacji inwestycji itp.)
 • Obsługa przetargów na wykonawstwo robót budowlanych i instalacyjnych (opracowanie dokumentacji przetargowej, analiza ofert, konsultacje z oferentami, doradztwo przy wyborze wykonawców).
 • Rozpoznawanie rynku potencjalnych firm wykonawczych.
 • Koordynacja działań związanych z procesem przetargu. Analizy przetargowe, rekomendacje oraz negocjacje z poszczególnymi wykonawcami.
 • Negocjacje umów Inwestor – Wykonawca.
Nadzór Budowlany
 • Nadzór bieżących prac budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową.
 • Weryfikacja atestów materiałów budowlanych i wyposażenia.
 • Merytoryczna kontrola dokumentów finansowych dostarczanych przez wykonawcę.
 • Kontrola jakości i postępu prac.
 • Odbiory zakończonych robót budowlanych.
Przeglądy Techniczne/ Okresowe Budynków
Zgodnie z Art. 62 Ustawy Prawo Budowlane obiekty budowlane powinny być poddawane w czasie ich użytkowania przez właściciela lub zarządcę okresowej kontroli:
 1. Co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:
  • elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu w szczególności:
  • instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska
  • instalacji gazowych obejmującej min. sprawdzenie: przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych)
  • instalacji centralnego ogrzewania
  • instalacji ciepłej i zimnej wody
  • zabezpieczenia przeciwpożarowe budynku
  • przejścia przyłączy
  • instalacji przez ściany budynku
 2. Co najmniej raz na 5 lat, polegającej na:
  • sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego,
  • estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia
  • badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków
  • ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów;
 3. Kontrolę stanu technicznego budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2 000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1 000 m2 w zakresie, o którym mowa w pkt 1 należy przeprowadzać co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada,
 4. Właściciele i zarządcy budynków mieszkalnych jednorodzinnych zobowiązani są do przeprowadzenia kontroli rocznej w zakresie instalacji gazowej i przewodów kominowych oraz przeprowadzania kontroli pięcioletniej.
Nasza firma gwarantuje indywidualne podejście do każdego Klienta, elastyczność oraz profesjonalne doradztwo techniczne w trakcie całego procesu budowlanego. Zachęcamy do skorzystania z naszych usług, dzięki czemu unikną Państwo błędów oraz zbędnych kosztów.

Obszary Działalności

Budynki
biurowe

Fabryki i hale magazynowe

Budynki komercyjne i użyteczności publicz.

Elektrownie fotowoltaiczne

Budynki
biurowe

Fabryki i hale magazynowe

Budynki komercyjne i użyteczności publicz.

Elektrownie fotowoltaiczne

Instalacje
OZE

Instalacje
specjalistyczne

Obiekty
inżynieryjne

Budynki
wielorodzinne

Instalacje
OZE

Instalacje
specjalistyczne

Obiekty
inżynieryjne

Budynki
wielorodzinne

Budexa.pl

BUDEXA Tomasz Królak

Karolina, ul. Dr. Jana Huberta 101
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel.: +48 608 054 079
e-mail: biuro@budexa.pl